Cenovnik

Kako je izrada elaborata (tehničkog opisa objekta) za legalizaciju objekata individualno uslovljena činjeničnim stanjem konkretne nepokretnosti, za detaljnije informacija o ceni izrade elaborata za vaš objekat, najbolje je da nas kontaktirate.