Usluge

Agencija za projektovanje i konsalting Studio Bema nudi uslugu izrade elaborata (tehničkog opisa objekta) za sve tipove objekata osim za industrijske objekte i stanove. Da bi se pristupilo izradi elaborata vlasnik nepokretnosti treba da pribavi 2 dokumenta:

1. Kopiju plana iz katastra

2. Geodetski snimak objekta na parceli – izrađuje geometar, a može se podneti i u elektronskoj formi – AutoCAD crtež u .dwg formatu (pitati geometra za kopiju fajla).

Nakon što vlasnik nepokretnosti koja je predmet legalizacije obezbedi ova dva dokumenta može se početi sa izradom elaborata koja podrazumeva:

1. Snimanje objekata na lokaciji

2. Izradu projektne dokumentacije (elaborata) za legalizaciju objekata:

2.1.  Opis lokacije
2.2.  Specifikacija posebnih fizičkih delova
2.3.  Opis stanja konstrukcije
2.4.  Opis i stanje instalacija vodovoda i kanalizacije
2.5.  Opis i stanje instalacija grejanja
2.6.  Crteži i tabelarni prikaz površina
2.7.  Foto dokumentacija objekta
2.8.  Izjava o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta

Ovako pripremljenoj dokumentaciji potrebno je dodati još Rešenje Ministarstva Urbanizma - pozitivan odgovor, koji je vlasnik nepokretnosti dobio nakon podnošenja molbe za legalizaciju.

Više informacija o cenama izrade elaborata i popustima možete pronaći na stranici Cenovnik.